top of page
Wij dragen zorg voor jouw privacy.

Op deze pagina vind je de belangrijkste elementen uit ons privacybeleid. Meer weten? Vind hier het volledige beleid.

Alleen wat nodig is.

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst die wij met hun hebben of een eed of wettelijke verplichting.

Meer informatie over de derde partijen die met uw persoonsgegevens in aanraking komen om onze dienstverlening te kunnen garanderen, vindt u in ons uitgebreid privacybeleid.

Zo lang het nodig is.

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. De gegevens worden verwijderd na de toepasselijke wettelijke termijn na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.

Uw rechten.

In overeenstemming met de Belgische privacywet, heeft u het recht om uw gegevens ten alle tijden op te vragen en eventueel te laten verwijderen. Indien u dit wenst, dient u uw verzoek samen met een kopie van uw identiteitskaart naar ons te communiceren. Indien u uw gegevens wenst te verwijderen, kan dit wel tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen. Tevens heeft u het recht om in geval van een vraag of een klacht, contact met ons op te nemen hieromtrent.

bottom of page